blogi

Etäkoulu on yhteinen ponnistuksemme

Kehittyvä opettajuus -opintokokonaisuudessa meillä oli yhtenä tehtävänä seurata ajankohtaisia opettajuuden ja opetustyöhön liittyviä uutisia ja kirjoittaa niiden pohjalta mielipidekirjoitus. Valitsin seurattavat kanavat YLE, OAJ, AMKE, OKM ja OPH, jotka tarjosivat paljon tietoa ja tukea etäopetukseen koronatilanteen aikana. Poikamme Aleksi valittiin myös mukaan etäopetuksen kehittymistä ja tunnelmia seuraavaan Skolelev-projektiin. Ensimmäiset haastattelut tehtiin nyt viikonlopun lehteen, jossa sain myös kertoa vanhemman näkökulman.

Alle talteen myös opetehtävän kirjoitus: etäkoulu on yhteinen ponnistuksemme, eikä ketään ei saa nyt jättää yksin. Yksikään lapsi tai nuori, perhe tai opettaja ei saa kokea jäävänsä yksin, vaan meidän on tuettava toisiamme. <3

Koulunkäynti Suomen oppilaitoksissa on koronatilanteen vuoksi järjestetty uudelleen, ja valtaosa lapsista ja nuorista opiskelee tällä hetkellä kotona. Kun uusi arki hakee rytmiään, on etäkoulun onnistuminen yhteinen ponnistuksemme tässä hyvin haastavassa tilanteessa.

Kodin aikuisten on tärkeää ohjata arjen rutiineja. Nyt jos koskaan on kullanarvoista ylläpitää säännöllistä rytmiä opiskelun, syömisen, lepäämisen ja ulkoilemisen suhteen. Kodeissa on huolehdittava etenkin siitä, että lapset ja nuoret saavat tarpeeksi unta, eivätkä puhelimet ja tietokoneet valvota yömyöhälle. Vanhemmat ovat tässä nyt yhteisessä rintamassa, sillä ei ole tarkoituksenmukaista, että esimerkiksi teinit heräilevät etäkouluun vasta puoliltapäivin ja että opettajat sen vuoksi joutuvat tekemään töitä yötä päivää. Perheissä on tärkeää tukea opettajien työtä, seurata ohjeita ja annettuja aikatauluja sekä kunnioittaa myös opettajien vapaa-aikaa, jotta kukaan ei uuvu työn ja taakan alle. Toisaalta on hyvä muistaa, että kasvavilla nuorilla unentarve lisääntyy ja siksi ainakin kahdeksan aamuja voisi pyrkiä välttämään opetuksessa.

Päivärytmin ylläpitämisen lisäksi kodin aikuiset tukevat mahdollisuuksien mukaan lasten ja nuorten opiskelua. Vastuu opetuksesta ja sen etenemisestä sekä oppimisen tuesta on kuitenkin edelleen koululla ja opettajilla. Opettajilta toivoisi opiskeluun luovia ratkaisuja ja monipuolisia pedagogisia tehtäviä, joita voi tehdä esimerkiksi lukemalla, tutkimalla kotia ja lähiympäristöä tai keskustelemalla aikuisen kanssa. Verkko on myös täynnä mielenkiintoisia ja laadukkaita oppimismateriaaleja esimerkiksi YLE Tripletissä tai Elonet-palvelussa, jossa on katsottavissa satoja pitkiä elokuvia ja tuhansia lyhytelokuvia ja uutiskatsauksia. Opetushallitus niin ikään kokoaa oppilaitoksille toiminnan tueksi yhteisiä tukimateriaaleja, joita voi soveltaa vastaamaan oman koulun ja omien oppilaiden tarpeita.

Työnteon tapojen muututtua etäopiskelu vaatii lapsilta ja nuorilta oma-aloitteisuutta. Se on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista, jota on nyt hyvä harjoitella aikuisten tuella. YLEn haastattelemien nuorten mukaan he kaipaisivat kuitenkin matematiikan, kemian ja fysiikan opetuksessa nykyistä enemmän opettajaa. Nyt nuoret kokevat, että he joutuvat itse hankkimaan perustietoja ja että apua on vaikea pyytää esimerkiksi Wilman kautta. Opettajaopintojen opetusharjoittelussa olemme testanneet matematiikan opettamista Teamsilla, mikä on sujunut valtavan hyvin, kun opettaja käy läpi teoriaa powerpointilla tai pdf:llä. Etätapaamisen aikana voi myös laskea yhdessä tehtäviä, joiden ratkaisut käydään läpi opettajan kanssa. Youtubesta puolestaan löytyy Matikkamatskut-kanava, josta löytyy lukuisia innostavia tehtäviä, kuten uskomaton perunaparadoksi.

Monet ikävöivät jo takaisin kouluun, kavereidensa pariin ja yhdessä oppimaan yhteiseen porukkaan. Nuoret ovat etäyhteydessä toisiinsa esimerkiksi Discordilla, mutta opettajienkin on tehtävä töitä lasten ja nuorten yhteisöllisyyden eteen. Se ei riitä, että opettaja lähettää koulutehtävät vain Wilman kautta ja pyytää oppilaita ottamaan tehdyistä tehtävistä kuvan. Poikkeustilanteessa on tärkeää, että myös opettajat saavat toisiltaan vertaistukea ja voivat jakaa hyviä käytäntöjä. Työpaikassamme on esimerkiksi laitettu pystyyn päivittäiset virtuaalikahvit Teamsissä, jossa on ihana nähdä kasvoja, kuulla ääntä ja naurua ja käydä läpi päivän ajatuksia ja tunnelmia.

Oppilaitosten tilojen sulkemisen ja etäopetuksen nykyiset linjaukset ovat tällä hetkellä voimassa 13. huhtikuuta saakka. Maanantaina 30.3. valtioneuvoston on määrä päättää, miten loppukevään opetus tullaan järjestämään. Ketään ei saa nyt jättää yksin. Yksikään lapsi tai nuori, perhe tai opettaja ei saa kokea jäävänsä yksin, vaan meidän on tuettava toisiamme. Jokaisella on muuttuneessa tilanteessa vielä opettelemista ja tottumista uusiin käytännön tapoihin. Kaikilta kaivataan malttia ja joustoa. Kun laitteet, alustat ja työtavat tulevat tutuiksi niin opettajille, oppilaille kuin kodin aikuisillekin, uusi arki sujuu varmasti hienosti eteenpäin.